fbpx

31 października 2016r o godz 17.00 odbyło się wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Zielony Potencjał”.

Stowarzyszenie PROM*Kultura zaprosiło gdańszczan do sieni Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku na pokaz filmu dokumentalnego „Nasze jutro”, a następnie do rozmowy o poruszanych w nim kwestiach.


Punktem wyjścia twórców filmu „Nasze jutro” jest aktualna sytuacja ekologiczna człowieka zarówno w perspektywie globalnej, jak i w bezpośrednim doświadczeniu naszego życia. Banał, jakim jest stwierdzenie złego stanu środowiska zostaje przekuty na opowieść o poszukiwaniu realnej i dosiężnej alternatywy. Filmowcy odwiedzają ludzi, którzy realizują strategie globalne i lokalne nakierowane na zrównoważone korzystanie z zasobów naszego otoczenia. Duża część filmu opowiada o aktywistach miejskich wprowadzających zielone trendy jako ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne rozwiązania.


W Gdańsku działa już wiele zielonych inicjatyw, aczkolwiek tylko nieliczne z nich przebiły się do powszechnej świadomości. Naszym celem było doprowadzenie do spotkania ludzi, którzy działają, chcą działać, a także mogą zrobić coś w kierunku uczynienia naszego miasta bardziej zielonym.

Wychodząc od filmowej opowieści rozmawialiśmy o realnych możliwościach wprowadzania takich trendów na naszym lokalnym gruncie.

Prowadzący spotkanie:
Paweł Paniec – animator kultury, prezes zarządu Stowarzyszenia PROM*Kultura, autor i wykonawca wielu inicjatyw mających na celu wprowadzanie pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych, np. „Czytanie na polanie”, „Mapa myśli”, „Myśl dojrzała”, „Tato, a kto to?”

Joanna Paniec – architekt krajobrazu, pełni funkcję Ogrodnika Miejskiego w gdańskim ZDiZ, animatorka kultury zaangażowana w działania Stowarzyszenia PROM*Kultura, autorka i prowadząca cykle warsztatów „Wzory i kolory”, „ZaprojektujMy to”

Wydarzenie odbyło się w ramach organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku cyklu Otwarty IKM.

Zobacz zwiastun filmu: