fbpx

Program nauki budowania pozytywnych relacji ze światem dla przedszkolaków i ich rodziców

W przedszkolu, w domu, na podwórku dziecko mimowolnie spotyka się z agresją, zazdrością, przemocą psychiczną w skali przekraczającej jego dziecięce możliwości. Konflikty z rówieśnikami, dyskryminujące zachowania dorosłych, trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji to tylko niektóre z problemów zbyt ciężkich na małe barki.

Dlatego właśnie powstał projekt warsztatów pod wspólnych tytułem JA CZUJĘ! JA BUDUJĘ!, których celem jest w ciekawy i inspirujący sposób pomóc dzieciom w nabywaniu niezwykle cennych umiejętności radzenia sobie ze skutkami różnorakich problemów, z jakimi spotykają się zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Warsztaty skierowane są do starszaków z 10 gdańskich przedszkoli. W ramach projektu w każdym z wytypowanych przedszkoli odbędą się 2 spotkania, dzieci otrzymają ulotki informacyjne dla rodziców, a do przedszkola trafi komplet materiałów dydaktycznych dotyczących tematu spotkań oraz komplet dwóch książeczek do szkolnej biblioteki.

Udział przedszkola w warsztatach jest bezpłatny. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2012 r. 

Biorąc sobie za punkt wyjścia mądre i pięknie ilustrowane książki, chcemy pokazywać dzieciom i rodzicom korzyści płynące ze wspólnego czytania oraz wskazać konkretne lektury jako doskonałe źródło wiedzy o dziecięcych zachowaniach i lękach, a także zainspirować rodziców do korzystania z książek jako do wstępu do rozmów z dziećmi.

JA CZUJĘ! JA BUDUJĘ! 

Program nauki budowania pozytywnych relacji ze światem dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców z dzielnic szczególnie narażonych na kontakt z patologiami społecznymi i rodzinnymi

I Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1.3 Zaangażowanie dzieci i młodzież w różnego typu działania alternatywne dla zachowań ryzykownych

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Logo Miasta Gdańska

Autorka koncepcji i realizatorka zajęć: Agnieszka Sikora (Ochotna)

Koordynatorzy: Anna Ratajczak – Krajka, Paweł Paniec