fbpx
Gdańsk i jego wartości

Gdańsk to miejsce o specjalnym charakterze. Jego mieszkańcy od wieków kształtują swoją tożsamość i związek z miastem w bardzo specyficzny sposób. Nie chodzi tylko o miejsce urodzenia, bo dla wielu z nas lub wielu z naszych przodków związanie się z naszym miastem było kwestią wyboru. Wybór ten dotyczył nie tylko prozaicznych kwestii życiowych, ale również wartości, z którymi jako gdańszczanie się utożsamiamy. Pomimo tego, że II wojna światowa przerwała ciągłość generacyjną i obecnych mieszkańców Gdańska nie łączy z tymi sprzed wieków wspólne pochodzenie, to fenomenem jest, że u ludzi zamieszkujących w mieście nad Motławą powstaje podobna świadomość oparta o wartości, które były tu cenione zarówno w dawniej, jak i dziś.

Wartości te wyraża herbowe hasło Gdańska: Nec temere, nec timide, jak symbolika miejskiej architektury i sztuki, m. in. osiem alegorycznych rzeźb wieńczących Złotą Bramę (Pokój, Wolność, Szczęście, Sława, Zgoda, Sprawiedliwość, Pobożność, Rozwaga).

Tym wartościom poświęcimy 10 wykładów on-line publikowanych. Spojrzymy na nasze miasto z perspektywy nauk humanistycznych bazując na dorobku historii sztuki, historii czy socjologii, ale przede wszystkim spojrzymy na to miasto od okiem filozofa.

Pierwszy odcinek:

Nec temere, nec timide

– czyli skąd się wzięli gdańszczanie i jak ich poznać

Co było pierwsze Gdańsk czy gdańszczanie? I dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy? Co zostawili nam dawni mieszkańcy tego miasta i jak to odkryć?
Między innymi od takich pytań rozpoczniemy podróż po Gdańsku, jakiego nie znacie.

Drugi odcinek:

Pokój

Czym są wartości i jak można je zrozumieć? Czy Gdańsk był oazą pokoju? Jaka może być cena pokoju i czy można kupić go na giełdzie? A może o pokoju wiedzieli najwięcej ci, którzy dużo wojowali? Zastanowimy się nad tym w kolejnym odcinku naszego cyklu.

Trzeci odcinek:

Sława

Dlaczego sława była ona ważna dla XVII-wiecznych gdańszczan? Czy byli pragnącymi rozgłosu pyszałkami? A może lubili się przechwalać?

Czy dziś jest ona równie istotna w mieście nad Motławą?

I czym w ogóle jest sława, że ludzie poświęcają jej tyle uwagi.

Czwarty odcinek:

Szczęście i Bogactwo

Pieniądze szczęścia nie dają, ale wszyscy starają się o nie bardziej niż o inne wartości. Czy to nie bogactwo uczyniło Gdańsk tak wyjątkowym miejscem? Czy gdańszczanie byli bogaci, a może tylko nowobogaccy? I co miało zarządzanie miastem wspólnego z uprawą roli? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w kolejnej części naszego cyklu.

Piąty odcinek cyklu:

Wolność

Gdańsk – miasto wolności. Taka opinia krąży o tym mieście. Czy słusznie? Sprawdzimy czy wolność rzeczywiście była i jest ważna dla gdańszczan. Przyjrzymy się również poglądom filozofów, które mogą stanowić dla nas inspirację do pielęgnowania tej wartości.

Szósty odcinek cyklu:

Zgoda

Czemu gdańska Zgoda jest półnaga? Czym zgoda różni się od pokoju? Czy zgoda to to samo, co kompromis i konsensus? Czy zgoda jest racjonalna?

Te i inne kwestie dotyczące rzeźb stojących na  Złotej Bramie będziemy rozważać w kolejnym odcinku z serii Gdańsk i jego wartości.

Siódmy odcinek cyklu:

Sprawiedliwość

Czy gdańska maksyma Nec Temere, Nec Timide da się pogodzić z ideą sprawiedliwości wyrażoną w klasycznej formule Suum Cuique? 

Czemu stojąca na szczycie Złotej Bramy rzeźba Sprawiedliwości nie ma przepaski na oczach? 

I dlaczego walka o sprawiedliwość to dla gdańszczan chleb powszedni?

Ósmy odcinek cyklu:

Pobożność

Jakie przesłanie kryje rzeźba Pobożności, stojąca na szczycie Złotej Bramy w Gdańsku?

Czy oznacza ona tylko przywiązanie do religii, czy coś jeszcze?

Jak wyglądała pobożność gdańszczan na przestrzeni dziejów?

Dziewiąty odcinek cyklu:

Roztropność

Czy gdańszczanie są mądrzy po szkodzie czy raczej przed? 

Czy mamy dziś czas na Roztropność i czy w ogóle jeszcze używamy takiego słowa?

Opowiadając o wypadkach z historii Gdańska w zestawieniu z myślami wielkich filozofów, Paweł Paniec przedstawi nam kolejną alegorię cnót ze Złotej Bramy.

Dziesiąty odcinek cyklu:

Co było, a co będzie?

Ostatnie spotkanie z cyklu “Gdańsk i jego wartości” – rzeźby stojące na Złotej Bramie to nie jedyne wyrazy wartości, jakie wyznają gdańszczanie, szukamy nowych przestrzeni – tych dawnych i całkiem nowych, w których mieszkańcy miasta wyrażają swoją tożsamość.

Gdańsk - Herb wielki
Projekt “Myślimy po polsku, czyli jak?” zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Gdańska Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska