fbpx

Nasz projekt powstał w odpowiedzi na prośbę Bibliotekarek z filii nr 9 WiMBP w Gdańsku. Od dłuższego czasu obserwowały one wzrost zainteresowania czytelników tematyką humanistyczną i zbierały opinie dotyczące braku zajęć dotyczących tego typu zagadnień w ofercie skierowanej do mieszkańców jednej z najliczniejszych dzielnic Gdańska – Przymorza.

Analizując problem wraz z kierownictwem biblioteki stwierdziliśmy, że najbardziej zaniedbaną w tym zakresie grupą są seniorzy. Z tego względu postanowiliśmy stworzyć ofertę takich spotkań skierowaną właśnie do bardziej zaawansowanych  wiekiem i życiowym doświadczeniem osób, stąd nazwa projektu – MYŚL DOJRZAŁA, gdyż w swojej idei  prezentował zagadnienia filozoficzne, a nawet szerzej – humanistyczne, w sposób przemawiających do osób dojrzałych, odpowiadając na ich potrzeby, pytania i wątpliwości związane z otaczającą ich rzeczywistością.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu trzech podmiotów: Stowarzyszenia PROM*Kultura – czyli naszych członków, Filii nr 9 WiMBP w Gdańsku oraz Gminy Gdańsk, która dofinansowała projekt.Dużym zaskoczeniem był fakt, że wśród uczestników spotkań znalazły się nie tylko osoby 50+, do których skierowana była bezpośrednio ta oferta, ale również osoby młodsze, a nawet studenci trójmiejskich uczelni, którzy stwierdzili, że system edukacji nie zaspokaja należycie ich potrzeb w zakresie poruszanych zagadnień.

Otworzyło nam to oczy na potrzebę edukacji filozoficznej (humanistycznej) w zdecydowanie szerszym zakresie społecznym, jeżeli chodzi o odbiorców, jak również poruszaną tematykę, co stanie się wyznacznikiem naszych działań w najbliższej przyszłości.