Czuję Buduję

Ja czuję – Ja buduję

JA CZUJĘ! JA BUDUJĘ! 

Program nauki budowania pozytywnych relacji ze światem

dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców

z dzielnic szczególnie narażonych na kontakt z patologiami społecznymi i rodzinnymi

Zrealizowano w ramach programu:

I Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1.3 Zaangażowanie dzieci i młodzież w różnego typu działania alternatywne dla zachowań ryzykownych

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2012 r. 

 

Idea projektu

W przedszkolu, w domu, na podwórku dziecko mimowolnie spotyka się z agresją, zazdrością, przemocą psychiczną w skali przekraczającej jego dziecięce możliwości. Konflikty z rówieśnikami, dyskryminujące zachowania dorosłych, trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji to tylko niektóre z problemów zbyt ciężkich na małe barki.

Dlatego właśnie powstał projekt warsztatów pod wspólnych tytułem JA CZUJĘ! JA BUDUJĘ!, których celem było w ciekawy i inspirujący sposób pomóc dzieciom w nabywaniu niezwykle cennych umiejętności radzenia sobie ze skutkami różnorakich problemów, z jakimi spotykają się zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Warsztaty skierowane były do starszaków z 10 gdańskich przedszkoli. W ramach projektu w każdym z wytypowanych przedszkoli odbyły się 2 spotkania, dzieci otrzymały ulotki informacyjne dla rodziców, a do przedszkola trafił komplet materiałów dydaktycznych dotyczących tematu spotkań oraz komplet dwóch książeczek do przedszkolnej biblioteki.

 

Biorąc sobie za punkt wyjścia mądre i pięknie ilustrowane książki,  pokazywaliśmy dzieciom i rodzicom korzyści płynące ze wspólnego czytania oraz wskazaliśmy konkretne lektury jako doskonałe źródło wiedzy o dziecięcych zachowaniach i lękach, a także zainspirowaliśmy rodziców do korzystania z książek jako do wstępu do rozmów z dziećmi.

Warsztaty

Warsztaty prowadziła Agnieszka Sikora, z wykształcenia pedagog i psycholog oraz trener, która od wielu już lat regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym kadry nauczycielskiej) we współpracy ze Stowarzyszeniem PROM*kultura oraz na zlecenia innych niż Stowarzyszenie podmiotów.

Metody wykorzystane na zajęciach:

 • Artterapia – kładąca nacisk na rozbudzanie w dzieciach wrażliwości artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz wspieranie i wzbogacanie wyobraźni dziecka.
 • Gry i zabawy interakcyjne – wspierające rozwój dziecka na wszystkich jego poziomach, pozwalających na nieskrępowane wyrażanie siebie i swoich uczuć oraz na swobodne wchodzenie w interakcje z innymi dziećmi.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – stanowiąca system ćwiczeń i zabaw wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w relacji z rodzicem. Metoda ta wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka po przez dotyk, ruch, relacje fizyczne, społeczne oraz emocjonalne z innymi osobami.

Cel warsztatów „Ja czuję! – Ja buduję!”:

• nabywanie umiejętności pozwalających dziecku radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych w grupie rówieśniczej, jak również w relacji dziecko – dorosły,
• zapoznanie dzieci z systemem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wdrażanie ich w życiu codziennym,
• poszerzanie umiejętności psychosocjalnych takich jak: komunikacja i praca w grupie, empatia, asertywność, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, podejmowanie decyzji, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, samoakceptacja oraz akceptacja innych,
• pośrednia edukacja rodziców umożliwiającą wspieranie wyżej wymienionych założeń poprzez przekazanie rodzicom specjalnie dla nich przygotowanych materiałów z warsztatów.

Strefa Rodziców

Jak pomóc dziecku?

Apatia, rozdrażnienie, osowiałość, nadpobudliwość, płacz, histeria, smutek, wycofanie, złość, agresja, bunt – to tylko niektóre przejawy dziecięcego, nieśmiałego wołania o pomoc i wsparcie rodziców. To często desperacki akt zwrócenia na siebie uwagi. Jeśli Wasza pociecha zachowuje się od jakiegoś czasu inaczej niż zwykle, nie przechodźcie obok tych sygnałów obojętnie.

Wśród wielu metod pomagającym rodzicom wspierać i pozytywnie motywować swoje dzieci wybraliśmy te, które sprzyjają atmosferze budowania zaufania oraz stwarzają sytuacje do szczerych rozmów na trudne tematy.

 • Bajkoterapia – doskonała metoda, dzięki której można zredukować i przezwyciężyć lęki u dzieci. Najprościej ujmując, bajkoterapia to czytanie dziecku wybranych bajek, które ukazują mu nowe sposoby rozwiązywania problemów i radzenia sobie z towarzyszącymi im emocjami. Bajki terapeutyczne możemy układać sami, bądź też korzystać z gotowych bajek zebranych w książkach.
 • Gry i zabawy interakcyjne – wspierają rozwój dziecka na wszystkich jego poziomach, pozwalają na nieskrępowane wyrażanie siebie i swoich uczuć oraz na swobodne wchodzenie w interakcje z innymi dziećmi. Nawet najprostsze rodzinne zabawy mogą pomóc maluchowi otworzyć się i podzielić z nami swoimi troskami.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne– to system ćwiczeń i zabaw wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w relacji z rodzicem. Metoda ta wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka po przez dotyk, ruch, relacje fizyczne, społeczne oraz emocjonalne z innymi osobami. Jej elementy, takie jak wierszyki-masażystki, znamy z własnego dzieciństwa. Rodzic poprzez ruch i dotyk opowiada/deklamuje wybrany wierszyk dziecku- rodzaj opowieści ruchowej. Ta niepozorna aktywność wywołuje uśmiech na twarzy malucha, zacieśnia relacje rodzic-dziecko i daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Pamiętaj!
• Uważnie obserwuj swoje dziecko i reaguj, gdy zachowuje się niepokojąco.
• Naucz się słuchać tego, co chce Ci powiedzieć. Nie pozwól, aby stwierdzenia typu: „Nie mam teraz czasu”, „Jestem zajęty”, „Przyjdź później” zniechęciły je do dzielenia się z Tobą swoimi kłopotami.
• Nie bagatelizuj dziecięcych problemów, nawet jeśli z Twojej perspektywy wydają się błahe.
• Pomóż dziecku poczuć się bezpiecznie poprzez wspólną zabawę czy słuchanie terapeutycznych bajek.
• Poszukaj razem z dzieckiem rozwiązania trudnej sytuacji, udziel mu wsparcia.

Znajdźmy czas w codziennym zabieganiu, wyjdźmy naprzeciw problemom spotykającym nasze maluchy, nie bójmy się z nimi rozmawiać. Wspólne rozwiązywanie życiowych niepowodzeń jest o wiele prostsze niż walka w pojedynkę.

Książka na kłopoty

Książka to prawdziwy przyjaciel dziecka i rodzica i nieoceniona pomoc w rodzinnych kłopotach – tych małych i tych znacznie bardziej poważnych. Przygotowaliśmy listę godnych polecenia książek, po które warto sięgać w sytuacjach kryzysowych.

 

Biblioteczka dla dziecka i rodzica:

LITERATURA DLA DZIECI

 • Bogdanowicz M. (2008) Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki (wraz z płytą – bajki czyta Piotr Fronczewski) Gdańsk, Wyd. Harmonia.
 • Brett D. (2003) Bajki, które leczą. Cz. 1 i 2 / przekł. Małgorzata Trzebiatowska, Hanna Dankiewicz – Wyd. 2 w jęz. pol., Gdańsk, Wyd. GWP.
 • Molicka M. (2003) Bajki terapeutyczne. Poznań, Wyd. Media Rodzina.
 • Schieder B. (2006) Bajki dodają odwagi: wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości. Kielce, Wyd. Jedność.
 • Stalfelt P. (2008) Mała książka o przemocy. Warszawa, Wyd. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Stenberg B., Lepp M. (2009) Billy jest zły. Gdańsk: Wyd. EneDueRabe.
 • Szeliga K. (2005) Historia Guziołka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Kraków, Wyd. Impuls.
 • Zelenay E. (2007) Bajkowe mosty czyli całkiem inne bajki rodzinne: terapeutyczne opowiadania. Kielce, Wyd. Jedność.

LITERATURA DLA RODZICÓW:

 • Eichelberger W., Samson A., Jasińska A. (2002) Dobra miłość co robić, by nasze dzieci miały udane życie. Warszaw, Wyd. Ego Dom.
 • Faber A., Mazlish E. (2008) Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wyd. Media Rodzina.
 • Juul J. (2011) Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Wydawca MiND Dariusz Syska
 • Molicka M.(2002) Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej terapii. Poznań, Wyd. Media Rodzina.
 • Portmann R. (1999) Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce, Wyd. Jedność.
 • Rosenberg, M.B. (2009). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Vopel K.W. (2004) Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz.-1,2,3,4. Kielce, Wyd. Jedność

 

Kilka zdjęć: